Cíl kampaně: Upoutat pozornost fanoušků přilétajících na EURO U21 v Praze

Termín realizace: červen 2015

Popis kampaně:
Nová grafická podoba poboček Travelex u příležitosti fotbalového EURO U21 v Praze

Rozsah služeb:

  • Grafické práce – návrhy grafiky poboček
  • Produkce - zaměření, výroba polepů, instalace
  • Následná demontáž a uvedení poboček do původního stavu