Správa dat zákazníků

Cíl kampaně:
Správa dat zákazníků v rámci zákaznického programu společnosti Hervis Sport a móda. Aktuálně více jak 400 000 členů.

Termín realizace:
Spolupráce od roku 2004 do současnosti.

 
Rozsah služeb:

 • Shromažďování papírových formulářů z jednotlivých prodejen
 • Archivace všech formulářů
 • Shromažďování vrácených zásilek z klientských DM kampaní
 • Zápis důvodů vrácení do klientova systému SAP, zabezpečené přístupy přes tokeny
 • Přepis dat zákazníků z papírových formulářů
 • Přepis dat zákazníků z on-line zdrojů a .xls/.csv souborů
 • Zápis dat do klientova systému SAP, zabezpečené přístupy přes tokeny
 • Dohledávání a zápis chybějících PSČ
 • Tisk, personalizace, kompletace, distribuce
 • Skladování tiskovin, klubových karet, dárkových šeků, případně dárkových předmětů
 • Rozesílka sms