Spojíme cokoliv! Rotor clip

Cíl kampaně:
Zvýšit povědomí o společnosti Rotor Clip, která vstoupila v loňském roce na český trh. Najít a oslovit nové potenciální zákazníky v segmentu B2B.

Termín realizace: srpen /listopad 2012

Popis kampaně:
Výběr a profilace cílové skupiny v segmentu B2B. Komunikace nové značky prostřednictvím teaserové kampaně a online produktového newsletteru v několika vlnách. Komunikace byla podpořena PR články v online a tištěných odborných mediích, inzercí a osobní prezentací na tématickém veletrhu.

Rozsah služeb:

  1. Návrh komplexní komunikační strategie
  2. Grafické návrhy jednotlivých komunikačních nástrojů
  3. Výběr, příprava a profilace databáze
  4. Personalizace dat
  5. Výroba tištěného DM – Teaser, kompletace, rozesílka
  6. Příprava on-line části – e-mailing
  7. PR (online, print), Inzerce (online, print)

Další ukázky