Retenční kampaň

Klient: Mazda Motor Logistics Europe NV

Cíl kampaně:
Kampaň si kladla za cíl vysvětlit příběh Mazdy za použití nových stylů komunikace. Jedním z nich byl i netradiční direct mail s pracovním podtitulem „očekávejte nečekané“. Tento DM měl svým netradičním řešením zaujmout cílovou skupinu a vyvolat zájem o návštěvu nové microsite, která nabízí svým návštěvníkům náhled pod pokličku značky Mazda a na tajemství jejího úspěchu. Součástí kampaně byla tisková reklama popisují klíčové atributy produktů Mazdy prostřednictvím příběhů a přirovnání.

Termín realizace: květen 2011

Popis kampaně:
Rozesílka netradičního formátu direct mailu ve 3D provedení. Kampaň probíhala současně v České republice a na Slovensku.

Rozsah služeb:

  1. Výroba direct mailu, kompletace a distribuce k cílové skupině.
  2. Database management

Další ukázky