Překlady pod lupou

Cíl kampaně:
Zvýšit zájem a prodej překladatelských a tlumočnických služeb společnosti Aspena.

Termín realizace: září /říjen 2012

Zadání a cíl kampaně: Připravit komunikační strategii a navrhnout jednotlivé kroky realizace k dosažení stanovených výsledků. Databáze byla použita ze zdroje DIMAR – před samostatnou realizací profilována ATM. Cílem celé kampaně byla akvizice nových klientů z řad B2B segmentu, a to především větších a středních firem, které často využívají překlady a tlumočnické služby.

Popis kampaně:
Directmarketingová kampaň byla složena z tištěného personalizovaného direct mailu, follow-up e-mailingu, kampaňové microsite a internetové hry.

Rozsah služeb:

  1. Návrh komplexní komunikační strategie
  2. Grafické návrhy jednotlivých komunikačních nástrojů
  3. Výběr, příprava a profilace databáze
  4. Personalizace dat
  5. Výroba tištěného DM
  6. Příprava on-line části – hra, microsite, e-mailing
  7. Kompletace, distribuce

Další ukázky