Cíl kampaně:
Zvýšit zájem a prodej překladatelských a tlumočnických služeb společnosti Aspena.

Termín realizace: září 2013

Zadání a cíl kampaně:
Připravit komunikační strategii a navrhnout jednotlivé kroky realizace k dosažení stanovených výsledků. Databáze byla použita ze zdroje DIMAR – před samostatnou realizací profilována ATM. Cílem celé kampaně byla akvizice nových klientů z řad B2B segmentu, a to především větších a středních firem, které často využívají překlady a tlumočnické služby.

Popis kampaně:
Directmarketingová kampaň byla složena z tištěného personalizovaného direct mailu, follow-up e-mailingu a kampaňové microsite.

Rozsah služeb:

  • Návrh komplexní komunikační strategie
  • Grafické návrhy jednotlivých komunikačních nástrojů
  • Výběr, příprava a profilace databáze
  • Personalizace dat
  • Výroba tištěného DM
  • Příprava on-line části, microsite, e-mailing
  • Kompletace, distribuce