Každý člověk má jiný jazyk

Cíl kampaně:
Akviziční kampaň

Termín realizace: květen 2012

Popis kampaně:
Příprava a rozesílka kreativně zpracovaného direct mailu na vyprofilovanou cílovou skupinu kontaktních osob z B2B segmentu. Následná komunikace prostřednictvím personalizovaného online newsletteru.

Direct mail obsahoval personalizovaný průvodní dopis popisující nabídku. Kartu propojující myšlenku celé kampaně se specifickou metodou výuky jazyků společnosti Aspena a otočné kolečko se zrcátkem. Díky tomuto kolečku mohl každý vyzkoušet účinnost staré čínské medicíny, jež dokázala podle tvaru, barvy a struktury jazyka diagnostikovat případné zdravotní potíže. Následovala komunikace prostřednictvím newsletteru, který vycházel z grafického vizuálu DM a komunikoval produktovou nabídku.

Rozsah služeb:

  1. Prodej databáze
  2. Profilace databáze prostřednictvím ATM
  3. Návrh, příprava a zpracování DM
  4. Kompletace, rozesílka
  5. Příprava a rozesílka newsletteru včetně detailních statistik

Další ukázky