Cíl kampaně:
Zvýšit zájem o nabídku vozů Mercedes-Benz.

Termín realizace: léto 2013 / pravidelně

Zadání a cíl kampaně:
Příprava a rozesílka online elektronických newsletterů a následné detailní vyhodnocení rozesílky. Trackování jednotlivých odkazů a microsite s možností registrace testovací jízdy.

Rozsah služeb:

  • Grafické zpracování a návrh newsletteru.
  • Převod do HTML, optimalizace.
  • Trackování.
  • Testovací a ostrá rozesílka.
  • Vyhodnocení a statistiky.