Průzkumy trhu a studie proveditelnosti

 • Studie proveditelnosti a průzkum trhu
  • Technické a technologické řešení
  • Organizace a management projektu 
  • Otázky poptávky po službě a produktu a jeho nabídky, substituty poskytované služby či produktu, produkt, cena, propagace, distribuce apod.
  • Dopad na životní prostředí
  • Ostatní (právní řešení ..)
  • Finanční plán 
  • Analýza společensko-ekonomických přínosů a nákladů projektu 
  • Risk management 
 • Vyhledání vhodných partnerů v regionu Ruské federace a SNS (Společenství nezávislých států)
 • Překladatelské a tlumočnické služby
 • Prezentace produktů a služeb
 • PR a marketing
 • Organizace cest do regionu Ruské federace a SNS (Společenství nezávislých států)
 • Transakční poradenství