Direct marketing

  • Provedeme analýzu podle cílů a možností každého klienta.
  • Připravíme jasně definovanou komunikační strategii pro vaši cílovou skupinu.
  • Využijeme kombinace různých forem oslovení.
  • Zvýšíme počty aktivních zákazníků našeho klienta a jeho zisky.
  • Naše koncepce je vždy originální a řešení direct mailu vysoce kreativní – vyšší efektivita.
  • Personalizace textu - one to one komunikace – jeden z pilířů úspěchu!
  • Vzhledem k in house realizaci projektu pružně reagujeme na změny, přání a potřeby klienta.