Cíl kampaně: Upoutat pozornost fanoušků přilétajících na mistrovství světa v Praze

Termín realizace: duben 2015

Popis kampaně:
Nová grafická podoba poboček Travelex u příležitosti mistrovství světa v ledním hokeji v Praze

Rozsah služeb:

  • Grafické práce – návrhy grafiky poboček
  • Produkce - zaměření, výroba polepů, instalace
  • Následná demontáž a uvedení poboček do původního stavu